Oprichten BV’s

Voor een ondernemer kan het aantrekkelijk zijn om een besloten vennootschap (BV) op te richten. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het kapitaal in aandelen is verdeeld, waarbij de aandelen in handen zijn van aandeelhouder(s). De aandeelhouders zijn in beperkte mate aansprakelijk voor de schulden van de BV. Er is een duidelijke scheiding tussen zakelijk en privé. Sinds de invoering van de Flex BV is er meer vrijheid in de vormgeving van de statuten en is het belangrijk om u op dit gebied goed te laten adviseren.

Enkele kenmerken van de Flex-BV zijn:

 1. Er is geen minimumkapitaal meer vereist. Een BV kan al worden opgericht met een geplaatst kapitaal van één eurocent!
 2. Er is geen bankverklaring of accountantsverklaring meer nodig.
 3. Uitgestelde stortingsplicht.
 4. Een blokkeringsregeling (beperkende bepalingen bij de overdracht van aandelen) kán worden opgenomen, maar is niet meer verplicht.
 5. In de statuten kunnen ruimere verplichtingen aan aandeelhouders opgelegd worden.
 6. Invoering van een uitkeringstest: het bestuur van een BV dient bij het doen van een uitkering uit de BV te beoordelen of de BV als gevolg van de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Hierbij moet in het algemeen ongeveer één jaar vooruitgekeken worden. Wordt de uitkeringstest niet zorgvuldig gedaan, dan kan het bestuur van de BV persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
 7. Aandelen kunnen winstrechtloos of stemrechtloos gemaakt worden.
 8. Bepaald kan worden dat aandeelhouders van een bepaalde soort aandelen bepaalde bestuurders of commissarissen kunnen benoemen.
 9. Besluitvorming buiten vergadering is versoepeld en kan ook per email.
 10. Besluitvorming in het buitenland is mogelijk.
 11. De termijn voor het oproepen van een vergadering van aandeelhouders is verkort tot ten minste 8 dagen.

Gregor Finance heeft een samenwerking met een notariskantoor. Welke bepalingen het beste aansluiten bij je bedrijf en je persoonlijke wensen, spreekt Gregor Finance graag met je door.